Dòng xe:
Chọn nơi:

Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.

Giá (VNĐ) :
Phí trước bạ :
Phí đăng ký :
Bảo hiểm Vật Chất : (1.5%)
Phí đường bộ : 2.160.000
Đăng Kiểm : 1.000.000
Dịch Vụ Đăng Ký : 0
Bảo Hiểm Bắt Buộc : 938.000
Tổng dự toán :